Mesačné archívy: december 2014

internetový portál

Internetové portály a ich tvorba.

Internetový portál možno charakterizovať ako webový server, ktorý slúži ako brána do internetového sveta. Tento web čerpá informácie z rôznych zdrojov, teda ide o aplikáciu, ktorá jednotným spôsobom ponúka svojim užívateľom informácie, ktoré ho zaujímajú, alebo sa ho nejako dotýkajú.

Technicky možno portál charakterizovať ako aplikáciu, ktorá je napojená na rôzne dátové zdroje. S portálmi možno pracovať zovšadiaľ, kde je internetové pripojenie. Internetový portál je internetovou stránkou, ktorá poskytuje množstvo informácií pod jednou strechou. Vo všeobecnosti možno portály rozčleniť na špecializované portály a všeobecné portály. Špecializované portály sa zameriavajú na špecifickú skupinu informácií a predstavujú bránu k získaniu týchto informácií. Všeobecné portály zas poskytujú širokú ponuku informácií z rozličných oblastí a odvetví.

Pri vytvorení internetového portálu je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel a zásad. Dôležitá je predovšetkým voľba vhodných technológií a architektúry, na ktorej bude portál vystavaný.

 

DSL internet: charakteristika a najväčšie výhody

Internetovým pripojením dnes disponuje každá domácnosť, niektorí si deň bez internetu dokonca nedokážu ani predstaviť. Existuje viacero typov internetového pripojenia a mnoho domácností využíva práve DSL internet. Tento typ sa považuje za najčastejšie využívané pevné pripojenie k internetu v Slovenskej republike. Je veľmi obľúbený, aj keď jeho prenosová rýchlosť nie je práve najvyššia.

DSL internet a jeho charakteristika.

Skratka DSL pôvodne znamenala „Digital Subscribes Loop“, ale v súčasnosti sa vysvetľuje ako „Digital Subscribes Line“. Na bežnom medenom telefónnom vedení dokáže toto pripojenie dosahovať až prekvapivo vysoké rýchlosti.

Technológia DSL využíva bežnú medenú telefónnu dvojlinku v domácnosti, alebo v rôznych firmách a podnikoch na vysokorýchlostný dátový prenos, teda prístup k internetu. Toto pripojenie je vhodné najmä vtedy, keď potrebujeme využívať vysokú rýchlosť prenosu dát. Za najrozšírenejší druh DSL internetu je pripojenie aDSL, ktoré je charakteristické asymetrickou prenosovou rýchlosťou, to znamená, že prenosová rýchlosť od poskytovateľa internetu je rýchlejšia ako v smere od užívateľa.

Ako funguje DSL internetové pripojenie?

DSL pripojenie zabezpečuje prenos dát aj hlasu na jednej a tej istej telefónnej linke. To znamená, že užívateľ môže telefonovať, ale zároveň aj využívať služby internetu. Signály sa totiž šíria na rozličných frekvenčných pásmach a preto sa vôbec neovplyvňujú.

Ak sa rozhodnete pre DSL internet, mali by ste rátať s tým, že hoci je prenosová rýchlosť uvádzaná vyššia, operátor ju neposkytne. Poskytovatelia totiž vždy uvádzajú maximálnu rýchlosť, ktorú však negarantujú. Na DSL internet vplýva aj vzdialenosť od ústredne a zároveň aj kvalita linky, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná.